Бейби-данс

 Большинство детских врачей по всему миру признают занятия танцами одной из лучших физических практик, рекомендованных детям. Занятия танцами позволяют ребенку в возрасте от 3 до 6 лет не только научиться танцевать модные танцы, но и решить многие психологические задачи, стоящие перед ним в этом возрасте, выработать эффективные стратегии социализации , сформировать здоровое тело и повысить качество мыслительной деятельности, а также обнаружить в себе талант будущего профессионального танцора и просто получить массу удовольствий от занятий.

Бейбі-данс

Більшість дитячих лікарів по всьому світу запевняють, що заняття танцями є одним з найкращих фізичних навантажень рекомендованих дітям. Заняття танцями дозволять дітям від 3 до 6 років не тільки навчитись танцювати сучасні танці, але і вирішити багато психологічних задач цього віку, сформувати здорове тіло та збільшити якість розумової діяльності, і також виявити в собі талант майбутнього танцюриста. І взагалі отримати масу задоволення від занять.